Thông điệp từ Chủ tịch

 

 

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam năm 2020

KAZUNORI SUDO