Sơ đồ tổ chức & Đoàn thể hỗ trợ

Sơ đồ tổ chức

Click vào đây để xem chi tiết

 

Đoàn thể hỗ trợ

HỘI PHỤ NỮ NHẬT BẢN TẠI HÀ NỘI

Thành lập tháng 4/1998

Mục đích hoạt động: trao đổi thông tin giữa các phụ nữ Nhật Bản đang sinh sống tại Hà Nội và các khu vực lân cận.

Email: info@hjwc-vn.com

Website: http://www.hjwc-vn.com/