Ban thư ký

Thời gian làm việc

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ lễ của Việt Nam và những ngày nghỉ của JCCI)

08:30-12:00

13:00-17:30

※Văn phòng sẽ đóng cửa vào các dịp họp ban lãnh đạo, họp đại hội đồng, hoặc đang tổ chức các sự kiện khác.

Liên hệ