Hội viên

01.
Q:
Tôi muốn đến gặp và chào hỏi tại văn phòng của Hiệp hội.
A:

Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi biết trước mục đích của cuộc gặp qua email. Nếu mục đích của quý vị là hỏi về thủ tục gia nhập Hiệp hội, xin hãy vui lòng tham khảo trước các thông tin tại trang sau:

– Hướng dẫn gia nhập: https://jcci.vn/vi/huong-dan-gia-nhap/

– Thông tin về các chi hội: https://jcci.vn/vi/organization/jcci-departments-jcci-trade-2/

02.
Q:
Tôi muốn giới thiệu sản phẩm của công ty mình tới doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội.
A:

Các doanh nghiệp là thành viên của Hiệp hội có thể thông qua [JCCI Kawaraban] để quảng cáo sản phẩm/dịch vụ tới các doanh nghiệp thành viên khác.

Đối với các doanh nghiệp không phải là thành viên, chúng tôi không cung cấp dịch vụ này.

03.
Q:
Tôi muốn Hiệp hội giới thiệu các công ty thành viên.
A:

Chúng tôi có đăng trên website danh sách tên các doanh nghiệp thành viên.

Xin vui lòng xem tại: https://jcci.vn/vi/tong-quan-2/2527-2/

04.
Q:
Tôi muốn biết tình hình Hiệp hội ở Thành phố Hồ Chí Minh?
A:

Tại Thành phố Hồ Chí Mình có Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh (JCCH). Vui lòng liên lạc trực tiếp để có thông tin. https://jcchvn.org/jp/about.php

05.
Q:
Tôi muốn xin thông tin liên lạc của thành viên của Hiệp hội.
A:

Chúng tôi không công khai rộng rãi thông tin liên lạc của hội viên.

Với các doanh nghiệp đang là thành viên của Hiệp hội, chúng tôi cung cấp danh sách hội viên với thông tin liên lạc tại trang dành riêng. (Tên đăng nhập và mật khẩu dành cho trang này được gửi hàng tháng tới người đại diện của công ty thành viên)

06.
Q:
Tôi muốn biết thông tin liên quan tới đầu tư vào Việt Nam.
A:

Hiện tại, Tổ chức xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) đang đảm nhiệm các hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp Nhật Bản có mong muốn đầu tư vào Việt Nam.
Để có thêm thông tin chi tiết vui lòng xem tại địa chỉ website sau:
https://www.jetro.go.jp/support_services/
https://www.jetro.go.jp/jetro/overseas/vn_hanoi/